0(269)-50-238

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Hîncești

Satul Sărata Galbenă

Scrieți-ne un mesaj

Ce este consiliul local?

        Consiliul Local din comuna Sărata Galbenă este o autoritate administrativă autonomă deliberativă, compusă din primar și consilieri aleși în condițiile legii pe o perioadă de 4 ani. Consiliul Local se întrunește lunar în ședințe ordinare și, ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare. În intervalul dintre ședințe, Consiliul îsi desfășoară activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte, admiterea sau respingerea proiectelor de hotărâri sau a altor acte prezentate consiliului.

       Consiliul Comunal este format, in conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006.

       În baza articolului 11 a legii respective, actualul Consiliul Comunal Sărata Galbenă este constituit din 15 consilieri, care au următoarea structură politică:

  •     PDM - 9 consilieri
  •     PSRM - 1 consilier
  •     ACUM - 1 consilier
  •     PL- 4 consilieri

Consiliul local coordonează activitatea următoarelor comisii permanente de profil:

  • Comisia de specialitate în probleme agrare, protecţia mediului și  amenajarea teritoriului;​
  • Comisia de specialitate în probleme sociale (învăţământ, cultură, ocrotirea sănătăţii, protecţia socială) și culte.
  • Comisia de specialitate în probleme economice, buget şi finanţe.