0(269)-50-238

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Hîncești

Satul Sărata Galbenă

Scrieți-ne un mesaj

Cum să înregistrezi o gospodărie de fermeri

Pentru constituirea unei gospodării ţărăneşti (de fermier), fondatorii şi potenţialii membri ai acesteia trebuie să întocmească declaraţia de constituire, conţinutul căreia este stabilit de alin. (3), art. 10 al Legii 1353/2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier). Declaraţia de constituire trebuie autentificată la notar sau la secretarul primăriei.

Pentru înregistrarea gospodăriei ţărăneşti, fondatorul trebuie să prezinte la primăria din localitatea unde îşi are sediul, actele necesare care vor fi supuse unei verificări.

În termen de 7 zile din ziua prezentării documentelor, primăria:

  • va adopta decizia de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti (de fermier),
  • va efectua înscierea datelor în Registrul gospodăriilor ţărăneşti şi
  • va elibera certificatul de înregistrare sau, după caz, va anunța refuzul înregistrării, dacă există vreun temei stabilit de lege (de exemplu: conţinutul actelor prezentate pentru înregistrarea gospodăriei ţărăneşti (de fermier) contravin legislaţiei sau conţin date neveridice).   

Pentru mai multe detalii, consultați legea cu privire la gospodăria țărănească (de fermier).