0(269)-50-238

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Hîncești

Satul Sărata Galbenă

Scrieți-ne un mesaj

Grădinița"Albinuța"

În primăvara  anului 1985, în centrul satului Sărata Galbenă se înălţa o construcţie, pe atunci modernă. Construcţia era destinată a deveni lăcaş de educaţie pentru multe generaţii de copii, cu 320 locuri. În vara anului 1987 a fost dată în exploatare. La construcţia acestei grădiniţe au luat parte "Brigada de construcţii" din comună condusă de Mihai Scripnic şi "Brigada CSO-1" din or.Hînceşti, condusă de Vintilă Vladimir şi Cumiţ Simion. La începutul activităţii în grădiniţă funcţionau 14 grupe, programul de lucru fiind de 12 ore. O grupă de copii era condusă de către două cadre didactice.

Începînd cu anul 1985 grădiniţa era condusă de către Asaftei Ana. Din anul 1993 și pînă în noiembrie 2011, directorul grădiniţei a fost d-na Pascaru Iulia. Începînd cu anul 2012, managerul instituţiei  a devenit d-na Solomon Tatiana. La moment grădiniţa  adăposteşte 194 de copii, ei fiind divizaţi în 8 grupe. 

Glasurile cristaline ale copiilor au început să dea viaţă acestei clădiri desprinsă parcă dintr-o lume ireală, iar întregul personal al grădiniţei, se străduie prin tot ce face, să ofere micuților o copilărie fericită. Grădiniţa este o structură care oferă servicii specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor. De ele pot beneficia atît copiii cetăţenilor Republicii Moldova cît şi apatrizii. Grădiniţa funcţionează ca centru cu program de lucru zilnic, în intervalul de la 7:00 la 15:00, pe tot parcursul anului. Activitatea educativă se încadrează în coordonatele generale propuse de curriculum-ul național, care se va realiza în limba de stat. Baza material-didactică corespunde desfăşurării unui proces instructiv-educativ de calitate : manuale şi richizite.

Personalul didactic al grădiniţei este de specialitate (2 educatoare cu studii superioare pedagogice, 3 educatoare cu studii medii pedagogice şi 3 educatoare cu studii medii). Grupele sunt formate după criteriul vîrstei. Se respectă continuitatea la grupă şi realizarea planului de şcolarizare propus. În îndeplinirea scopurilor, grădiniţa realizează urmatoarele activități :

a) asigură servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor în vârstă de până la 7 ani;

b) asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor în vârstă de până la 7 ani;

c) asigura supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, dupa caz;

d) asigură alimentația copiilor, cu respectarea normelor legale în vigoare;

e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează grădiniţa si realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinți,i reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului.

Activitățile de igienizare și, după caz, lucrările de reparații și de întreținere ale clădirii se realizează în perioada de vacanţă. Echipa didactică Grădinita Nr.1 ,,Albinuţa” este fundamentată în primul rând prin convingerea ca "omul poate învăța să fie om numai de la oameni", că micuțul copil are nevoie de educator, care trăiește împreună cu el și se leagă spiritual cu ființa copilului. Toate acestea pot fi posibile datorită cadrelor didactice competente, care îşi desfăşoară activitatea didactică în grădiniţă zi de zi, de-a lungul anilor, contribuind la o pregătire temeinică şi formare intelectuală.

Sprijinind independența, dobîndirea capacităţii de decizie și asumarea responsabilităților, grădinița noastră îți propune să faciliteze construcția unei imagini de sine puternice, pozitive, care să determine încrederea în forţele proprii și respectul de sine la copii. Această instituție își asumă misiunea de a cultiva capacități emoționale, de a întări voința copilului, va ţine cont de nevoile afective ale copilului, va deprinde copilul de a-şi conştienţiza simţul social, va asigura consilierea părinților copiilor preșcolari, va menţine permanentă colaborarea familiei.

 

  • Poze cu gradinița renovată.

    Poze cu gradinița renovată.

    tel:

    fax: