0(269)-50-238

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Hîncești

Satul Sărata Galbenă

Scrieți-ne un mesaj

Ajutorul de șomaj

Acordarea ajutorului de şomaj

 • Descrierea serviciului
   

  În conformitate cu art.29 al Legii privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, nr.102-XV din 13 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea ajutorului de şomaj este o măsură pasivă de protecţie socială a şomerilor asiguraţi. 

  Eligibilitate:
  - persoane cu statut de șomer; 
  - persoane care au cotizat la bugetul asigurărilor de stat, cel puţin 9 luni de zile (din 24 luni calendaristice premergătoare datei înregistrării); 
  - persoane care nu au venituri impozabile conform legii.
   
  Ajutorul de şomaj se stabileşte diferenţiat, în funcţie de circumstanţele încetării muncii. Categoriile beneficiarilor şi cuantumul ajutorului de şomaj poate fi accesat aici.

   

 • Documente necesare pentru prestarea serviciului
   

   

  1. beneficiarul trebuie să fie înregistrat ca șomer (cu documentele necesare);
  2. până la acordarea ajutorului de șomaj se prezintă următoarele acte (original și copie):
  - buletinul de identitate;
  - carnetul de muncă;
  - certificatul din primărie;
  - certificatul de studii;
  - adeverinţa privind salariul mediu, pentru stabilirea mărimii ajutorului de şomaj;
  - extras din contul de asigurări sociale (de la CTAS);
  - alte documente, după caz.
  3. se analizează actele depuse și se emite ordin cu privire la acordarea ajutorului de șomaj;
  4. beneficiarul ridică suma în numerar de la bancă, cu prezentarea obligatorie a buletinului de identitate, conform listelor prezentate de către agenție.
   
  Notă: Nu beneficiază de ajutor de şomaj, şomerii care anterior au refuzat în mod neîntemeiat ocuparea unui loc de muncă, conform legislaţiei, sau serviciile de stimulare a ocupării, prestate de agenţie.
   

   

 • Adresa şi datele de contact ale prestatorului
   
  MD-2009, Chisinau, Republica Moldova
  str. Vasile Alecsandri, 1
  Anticamera  022 -72 10 03
  Fax 022-22 77 61
 • Acte normative