0(269)-50-238

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Hîncești

Satul Sărata Galbenă

Scrieți-ne un mesaj

Instituirea tutelei și curatelei

Ce este tutela și curatela copiilor?

Tutela și curatela reprezintă forme de protecție ce asigură creșterea, îngrijirea, educarea și dezvoltarea normală a copiilor rămași fără ocrotire părintească. Ele au ca scop acordarea acestor copii o familie în care să fie educați și instruiți.

Tutela și curatela aduc cu sine o sarcină gratuită și de încredere, care se exercită personal de către cel ce a fost numit tutore sau curator. Astfel, tutorele sau curatorul se ocupă personal de creșterea și educarea copilului aflat sub tutelă și nu este în drept a transmite obligațiile sale altor persoane. În situațiile cînd tutorele sau curatorul este în imposibilitate de a-și onora obligațiile asumate față de copilul afla în îngrijire, cererea se anulează. 

În ce cazuri se instituie tutela și curatela?

Tutela se instituie asupra copiilor care nu au atins vârsta de 14 ani. La atingerea vîrstei de 14 ani și pînă la vârsta de 18 ani, tutela se transformă în curatelă, fără adoptarea de către autoritatea tutelară a unei hotărâri suplimentare. 

Care persoane pot fi numite tutori/curatori?

Pot fi numiți tutori sau curatori persoanele care sânt majore, dispun de calități morale, cărora starea de sănătate și cea materială le permit să educe un copil. Tutela și curatela pot fi instituite de către o singură persoană sau de către un cuplu care sânt soț și soție. Între tutore și copilul aflat sub tutelă sau curatelă se stabikesc relații de familie care îi vor oferi siguranța și confortul căminului familial.

Lista actelor necesare pentru instituirea tutelei/curatelei.

 1. Cererea de instituire a tutelei/curatelei la   

     dispoziţia primarului;

 2.Buletinul de identitate a mamei copilului;

 3. Buletinul de identitate al tutorului;

 4. Certificault de naştere al copilului;

 5. Caracteristica;

6. Actul condiţiilor de trai ale copilului;

7. Certificatul care confirmă că mama este plecată la muncă

    peste hotare;

8. Componenţa  familiei;

9. Certificat de salariu a tutorului;

10. Examinarea  medicală a copilului;

11. Examinarea medicală a tutorului.