0(269)-50-238

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Hîncești

Satul Sărata Galbenă

Scrieți-ne un mesaj

Ajutorul de deces

Ce este ajutorul de deces?

Ajutorul de deces este suma bănească ce se acordă în scopul susținerii financiare a familiei decedatului sau a persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Pentru anul 2016 este stabilită suma de 1100 lei ca fiind ajutorul de deces, însă dacă va fi reexaminat proiectul de lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat această sumă urmează a fi majorată.

HG nr. 1442 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire și plată a ajutorului de deces

Cine are dreptul la acordarea ajutorului de deces și care sunt condițiile de stabilire a acestuia?

De dreptul la acordarea ajutorului de deces beneficiază unul dintre membrii familiei persoanei decedate, tutorele sau curatorul acesteia. În cazul în care cheltuielile ocazionate de deces au fost suportate de către o altă persoană, ajutorul de deces se stabileşte şi se plăteşte persoanei care a suportat aceste cheltuieli.

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului persoanei cu domiciliul în Republica Moldova:

•  asiguraților în sistemul public de asigurări sociale și șomerilor cu drept de ajutor de șomaj;

•  pensionarilor, beneficiari de pensie stabilită în sistemul public de asigurări sociale;

•  persoanelor care nu au statut de asigurat, dar care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;

•  membrilor familiei care au fost întreţinute de persoanele specificate în pct. 1-3 ale prezentului punct şi care nu au drept la ajutor în sistemul de asigurări sociale.

•  Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului persoanei neasigurate cu condiţia că niciunul dintre membrii familiei, tutorele sau curatorul acesteia nu are dreptul la ajutor de deces în sistemul public de asigurări sociale pentru persoana decedată.